25 | 09 | 2022

 

 

checklist 2015

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

ALGEMENE HEFFINGSKORTING in de volksmond aanrechtsubsidie.

Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Vanaf 1 januari 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Dat betekent dat vanaf een inkomen van € 19.645 de algemene heffingskorting lager wordt naarmate het belastbare inkomen uit werk en woning stijgt. De algemene heffingskorting kan - ongeacht de hoogte van het belastbare inkomen uit werk en woning - evenwel niet lager worden dan € 1.366 (vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd € 693).

 

Tabel algemene heffingskorting.

 

U hebt in 2014 nog niet de AOW-leeftijd bereikt

 

Belastbaar inkomen uit werk en woning

Algemene heffingskorting

Hoger dan

Niet hoger dan

-

0

€ 19.645

€ 2.103

€ 19.645

€ 56.495

€ 2.103 - 2% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 19.645)

€ 56.495 

 

€ 1.366

 

Voorbeeld: belastbaar inkomen ( 45000  bruto inkomen – hypotheek 15000 ) = 30000.

 

30.000 – 19645 = 10355 x2% =207.  Algemene heffingskorting in dit voorbeeld = 2113 – 207 = 1906 netto.

 

 

 

U hebt in 2014 het hele jaar de AOW-leeftijd

 

Belastbaar inkomen uit werk en woning

Algemene heffingskorting

Hoger dan

Niet hoger dan

-

0

€ 19.645

€ 1.065

€ 19.645

€ 56.495

€ 1.065 - 1,012% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 19.645)

€ 56.495

 

€ 693

 

 

 

 

Partners hebben allebei recht op deze heffingskorting.

 

Als een van de partners geen of weiniginkomsten heeft en dus zijn eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij ondervoorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen door de Belastingdienst.

 

Voorwaarde voor uitbetaling is dat de partner van de belastingplichtige voldoende

 

inkomen heeft en daarbij voldoende belasting betaalt. Deze uitbetaling van de algemene

 

heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67%

 

( 100% / 15 jaar is 6,67%)per jaar.

 

De afbouw is gestart in 2009. Dit betekent dat er in 2014 ten hoogste 60% of € 1.262

 

van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de minstverdienende partner.

 

Deze afbouw geldt niet voor de belastingplichtige die geboren is voor 1 januari 1963.

 

 

System.String[]